Przeskocz do treści

Publikacje

 1. Zielińska I., Zieliński S. 1989. Napiszcie, że polskie lasy giną. Aura, 2: 19.
 2. Zielińska I., Zieliński S. 1990. Ratujmy cmentarz w Świeciu. Aura, 7: 33-34.
 3. Szmytkowski G., Zieliński S. 1991. Małe nadleśnictwa - na to czekamy. Aura, 10: 14-15.
 4. Szmytkowski G., Zieliński S. 1991. Jak zagospodarować część lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Aura, 9: 17.
 5. Zieliński S. 1992. Uwagi do artykułu „Wiąz zagrożony”. Aura, 10: 28.
 6. Garbalewski A., Zieliński S. 1993. O potrzebie tworzenia małych pracowni naukowo-badawczych w parkach krajobrazowych. Parki Narodowe, 3: 14.
 7. Zieliński S. 1993. Zrozumieć „szkodnika”. Aura, 8: 21.
 8. Garbalewski A., Szmytkowski G., Zieliński S. 1993. Zagadnienia ochrony Lasów Mirachowskich. Chrońmy Przyr. Ojcz., 1: 39-53.
 9. Zieliński S. 1994. Projekt działalności dotyczącej dydaktyki Trójmiejskiego, Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. [W]: L. Lubczyński, A. Antczak (red.). Ochrona Parków Narodowych, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa.
 10. Zieliński S. 1994. O potrzebie powoływania służb badawczo-ochroniarskich (pracowni naukowo-badawczych) w parkach krajobrazowych. Przegl. Przyr. 3-4: 95-98.
 11. Zieliński S. 1995. Ochrona oraz kształtowanie fitocenoz sposobem na zachowanie zróżnicowanej fauny – w oparciu o wstępne wyniki badań nad kózkowatymi (Coleoptera, Cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Kaszubski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Kartuzy). Przegl. Przyr. 3-4: 81-92.
 12. Podbereski D., Zieliński S. 1996. Badania naukowe w parkach krajobrazowych – konferencja w Schodnie (Wdzydzki Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 3-4: 291-293.
 13. Zieliński S. 1996. Przyczynek do sposobów ochrony kózkowatych w Polsce. Przegl. Leśn. 4: 16.
 14. Zieliński S., Fałtynowicz W. 1996. Nie skrobać głazów. Przegl. Leśn. 2: 14.
 15. Zieliński S. 1997. Znaczenie opuszczonych siedlisk ludzkich dla kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 1-2: 175-186.
 16. Zieliński S. 1997. Ocena biotopów oraz typowanie gatunków lokalnie cennych jako jeden z celów badań faunistycznych na przykładzie analizy kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Pojezierze Kaszubskie, Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegl. Przyr. 3: 85-91.
 17. Zieliński S. 1997. Jałowiec pospolity, Juniperus communis L., interesująca roślina żywicielska larw Stenurella melanura (L.) (Coleoptera: Cerambycidae). Przegl. Zool. 3-4: 251-255.
 18. Rozmowa ze Sławkiem Zielińskim – pracownikiem ZPK w Gdańsku „Co słychać w parkach krajobrazowych-”. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek” (1997) 4: 5-6.
 19. Zieliński S. 1997. Wstępna typologia pracowników parków krajobrazowych. Przegl. Leśn. 2: 8.
 20. Zieliński S. 1998. Panie Konserwatorze. Gazeta Morska, 22.IV., Gdańsk.
 21. Zieliński S. 1998. Panie Konserwatorze II. Gazeta Morska, 26.V., Gdańsk.
 22. Zieliński S. 1998. W sprawie otuliny. Do konserwatora przyrody. Gazeta Morska, 11.VIII., Gdańsk.
 23. Zieliński S. 1998. Występowanie Anoplodera sexguttata (Fabr.) (Coleoptera: Cerambycidae) wskaźnikiem potrzeby wzmożenia ochrony starodrzewi Rynny Potęgowskiej w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 1-2: 21-29.
 24. Kowalczyk J. K., Zieliński S. 1998. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ostoją interesującej entomofauny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 86-89.
 25. Kowalczyk J. K., Zieliński S. 1998. Interesująca entomofauna rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 62-64.
 26. Zieliński S., Graczyk D. 1998. Czereśnia Cerasus avium (L.) Moench – nowa roślina żywicielska larw ostrokrywki Oxymirus cursor (L.) (Coleoptera; Cerambycidae). Przegl. Zool. 1: 79-80.
 27. Zieliński S. 1998. Dziesięć przykazań ratowania zagrożonego, urzędniczego stołka czyli ochrona przyrody po gdańsku. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”. 2: 11.
 28. Zieliński S. 1998. Film „Paradoks kozioroga”. recenzja, Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”. 1: 21-23.
 29. Zieliński S. 1998. Ucieczka w edukację ekologiczną w parkach krajobrazowych. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”. 1: 5.
 30. Wilga M. S., Zieliński S. 1998. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Pojezierzu Kaszubskim oraz ochrona gatunku w regionie gdańskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 73-76.
 31. Zieliński S. 1998. Wieża w rezerwacie. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”. 3: 6.
 32. Zieliński S. 1998. Przyrodnicy do odstrzału. Gazeta Morska, 23.XII., Gdańsk.
 33. Zielińska I., Zieliński L., Zieliński S. 1998. Trzy odmiany barwne żmii zygzakowatej Vipera berus w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Przegl. Przyr. 3: 117-118.
 34. Zieliński S., Zielińska I. 1999. Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Polesiu Lubelskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 106-107.
 35. Zieliński S. 1999. Gdzie suwerenność. Gazeta Morska, 26. I., Gdańsk.
 36. Zieliński S. 1999. List otwarty. Przegl. Leśn., 3: 24.
 37. Zieliński S. 1999. List otwarty. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”. 1: 23.
 38. Garbalewski A., Zieliński S. 1999. O lokalnym podejściu do ochrony pomnikowej drzew i krzewów. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”.2: 4-6.
 39. Zieliński S. 1999. Nietypowy sposób żerowania larw rębacza szarego Rhagium mordax (De Geer) (Coleoptera: Cerambycidae) w drewnie brzozy omszonej Betula pubescens Ehrh. oraz nowe rośliny żywicielskie larw tego gatunku. Przegl. Zool., 1-2: 121-124.
 40. Zieliński S. 1999. List do Pani. Profesor B. M. Pokryszko. Biuletyn Entomologiczny, 9.
 41. Zieliński S. 2000. List komentarz do wypowiedzi Pana Prof. L. Tomiałojcia. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”. 1: 18.
 42. Zieliński S. 2000. W sprawie korzeni. Gazeta Morska, 13. IV., Gdańsk.
 43. Zieliński S. 2000. Kilka uwag do „Uniwersytetu Ostatniej Szansy” Pana Jana Szomburga. Gazeta Morska, 6-7. V., Gdańsk.
 44. Zieliński S. 2000. W obronie komarzyc. Gazeta Morska, 13.VI., Gdańsk.
 45. Zieliński S. 2000. Otulina źle wytyczona. Gazeta Morska, 24.VII., Gdańsk.
 46. Zielińska I., Zieliński S.2000. Dzień śmieci- Forum Ekologiczne, 36: 7.
 47. Zieliński S. 2000. O mrówkach nieco inaczej. Przegl. Leśn., 10: 21.
 48. Zieliński S., Kowalczyk J. K. 2000. Stwierdzenie występowania łucznika Stenocorus meridianus L. (Coleoptera: Cerambycidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym a niedostatki holistycznego spojrzenia na przyrodę w regionie gdańskim. Przegl. Przyr., 4: 97-99.
 49. Zieliński S. 2001. Za osiągnięcia w ochronie środowiska ... . Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”, 1: 10-11.
 50. Zieliński S. 2001. Ochrona przyrody w województwie pomorskim. Recenzja. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”, 1: 14-15.
 51. Zieliński S. 2001. Od Ziemi Lubuskiej po Gdańską. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”, 1: 17.
 52. Zieliński S., Zielińska I. 2001. Kolejne dane o stanowisku tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Polesiu Lubelskim. Chrońmy Przyr. Ojcz., 57, 1: 107.
 53. Rozmowa z Michałem Bulińskim, Marcinem Wilgą i Sławkiem Zielińskim, założycielami Koła Klubu w Gdańsku. 2001. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”, 2: 15-17.
 54. Zieliński S. 2001. Ściekami w bobry. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”, 2: 9.
 55. Wilga M. S., Zieliński S. 2001. Jaśkowy Las nie obroni się sam. Pismo Politechniki Gdańskiej, 4: 39-42.
 56. Zieliński S., Wilga M. S. 2001. Kto jest winien. Dlaczego wylała Strzyża - Gazeta Morska, 14-15.VIII.
 57. Zieliński S. 2001. Nie tędy droga. Nasze Pomorze, 9: 5.
 58. Zieliński S. 2001. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 9: 8.
 59. Zieliński S. 2001. Wstępna analiza fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Drawieńskiego Parku Narodowego. Przegl. Przyr., 1-2: 39-60.
 60. Zieliński S. 2001. Wojewoda wobec zagadnień ekologicznych. Nasze Pomorze, 10: 1 i 11.
 61. Zieliński S. 2001. Święty Hubert, czyli sławny umysłem. Nasze Pomorze, 10: 2.
 62. Zieliński S. 2001. Powrót Byrcyna. Nasze Pomorze, 10: 3.
 63. Zieliński S. 2001. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 10: 8.
 64. Zieliński S. 2001. Święto dzieci. Nasze Pomorze, 11: 1-2.
 65. Zieliński S. 2001. Co dalej z Puszczą Białowieską. Nasze Pomorze, 11: 1 i 10.
 66. Zieliński S. 2001. Wodą (i ściekami) po portfelu. Nasze Pomorze, 11: 3.
 67. Zieliński S. 2001. Uranowe przesyłki w Polsce. Nasze Pomorze, 11: 3.
 68. Zieliński S. 2001. Powrót ekologa Byrcyna, ale inaczej. Nasze Pomorze, 11: 3.
 69. Zieliński S. 2001. Poznać i polubić nietoperze. Nasze Pomorze, 11: 5.
 70. Zieliński S. 2001. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 11: 8.
 71. Zieliński S. 2001. Fauna. W: J. T. Czochański (red.). Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk: 92-97.
 72. Buliński M., Czochański J. T., Zieliński S. 2001. Procesy w środowisku przyrodniczym. W: J. T. Czochański (red.). Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego, Gdańsk: 110-120.
 73. Zieliński S. 2001. Poligony pod „ostrzał” przyrodników. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”, 4: 11-12.
 74. Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim. Roczniki naukowe PTOP „Salamandra”, 5: 5-25.
 75. Zieliński S. 2001. Znaczenie kompleksowych badań ekologicznych nad kózkowatymi (Coleoptera: Cerambycidae) dla ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w Polsce. Przegl. Przyr., 3-4: 121-131.
 76. Zieliński S. 2001. Co przyrodzie po pracowniach naukowych przy parkach krajobrazowych - Przegl. Przyr., 3-4: 133-139.
 77. Zieliński S. 2002. Kobieta i ekologia – antagonizm czy wspólnota celów - Magazyn Q najwyższa jakość życia, 1: 82-84.
 78. Zieliński S. 2002. O zapowiadaniu i przewidywaniu pogody. Nasze Pomorze, 1: 2.
 79. Zieliński S. 2002. O braku zrozumienia istoty przyrody w mieście. Nasze Pomorze, 1: 8.
 80. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 10.
 81. Zieliński S. 2002. Jak powiększyć Białowieski Park Narodowy. Nasze Pomorze, 1: 10.
 82. Zieliński S. 2002. O złożoności i upraszczaniu układów przyrodniczych. Nasze Pomorze, 1: 11.
 83. Zieliński S. 2002. Polujesz czy chronisz - Nasze Pomorze, 2: 3.
 84. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 12.
 85. Zieliński S. 2002. Pojawił się „Poradnik ochrony mokradeł”. Recenzja. Nasze Pomorze, 2: 12.
 86. Zieliński S. 2002. Bieszczadzki Park Narodowy – to jest to. Nasze Pomorze, 2: 13.
 87. Zieliński S. 2002. Kocury, koty, kociaki. Magazyn Q najwyższa jakość życia, 2: 86-87.
 88. Zieliński S. 2002. Zmierzch marzeń o parkowych tunelach. Nasze Pomorze, 2: 2.
 89. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 8.
 90. Zieliński S. 2002. Zmiany w pomorskiej ochronie przyrody. Nasze Pomorze, 2: 8.
 91. Zieliński S. 2002. Co nieco o żubrze. Nasze Pomorze, 3: 1 i 8.
 92. Wilga M. S., Zieliński S. 2002. Nadmorskie pomysły „niepierwszej świeżości”. Nasze Pomorze, 3: 2.
 93. Zieliński S. 2002. I co z tego, że rekultywacja - Nasze Pomorze, 3: 3.
 94. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 8.
 95. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 3: 8.
 96. Zieliński S. 2002. O złożoności świata przyrody. Puszcza Kampinoska, 1: 1-3.
 97. Zieliński S. 2002. Wyprzedaż Jaśkowego Lasu. Nasze Pomorze, 4: 3.
 98. Zieliński S. 2002. O zatracaniu tożsamości. Nasze Pomorze, 4: 3.
 99. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 8.
 100. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 4: 8.
 101. Zieliński S. 2002. Alarm – lasy płoną. Nasze Pomorze, 5: 3.
 102. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 8.
 103. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 5, 8.
 104. Zieliński S. 2002. Cudze chwalicie swego nie znacie. Nasze Pomorze, 5: 10.
 105. Wilga M. S., Zieliński S. 2002. Jak się naprawdę nazywasz, naturo - Pismo Politechniki Gdańskiej, 6: 48-50.
 106. Zieliński S. 2002. Matemblewo. Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 1: 17-18.
 107. Zieliński S. 2002. Dla nas. Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 1: 19.
 108. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6, 8.
 109. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 6: 8.
 110. Zieliński S. 2002. Klify – nieokiełznana przyroda. Nasze Pomorze, 7: 1-2.
 111. Zielińska I., Zieliński S. 2002. Śmieci w szrankach. Nasze Pomorze, 7: 3.
 112. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 8.
 113. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 7: 8.
 114. Zielinski S. 2002. O więcej zajęć przyrodniczych w szkołach, Nasze Pomorze, 8: 1-2.
 115. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna., Nasze Pomorze, 8: 8.
 116. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 8: 8.
 117. Zieliński S. 2002. Niedobra przyroda. Nasze Pomorze, 8: 9.
 118. Zieliński S. 2002. Czy mrówki ograniczają różnorodność życia - Puszcza Kampinoska, 3: 1-2.
 119. Zieliński S. 2002. Niedobra przyroda. Puszcza Kampinoska, 3: 12.
 120. Zieliński S. 2002. Polubić owady. Nasze Pomorze, 9: 1 i 9.
 121. Zieliński S. 2002. O oszczędzaniu. Nasze Pomorze, 9: 4.
 122. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 9: 8.
 123. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 9: 8.
 124. Zieliński S. 2002. Którędy do zalesiania gruntów porolnych - Nasze Pomorze, 9 (dodatek): 10.
 125. Zieliński S. 2002. O przemijaniu w przyrodzie. Nasze Pomorze, 10: 1-2.
 126. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 10: 8.
 127. Zieliński S. 2002. Ciekawostki przyrodnicze. Nasze Pomorze, 10:8.
 128. Zieliński S. 2002. „Rozruch” Pomorskiego Koła Klubu. Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”. 2: 19-20.
 129. Zieliński S. 2002. Kózkowate. Monografie Przyrodnicze, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 130. Zieliński S. 2002. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 11:8.
 131. Zieliński S. 2002. Czy lasy mogą lepiej chronić Trójmiasto - Nasze Pomorze, 11:8.
 132. Lubański A., Zieliński S. 2002. Dwa parki – dwa światy. Parki Narodowe, 4: 10-11.
 133. Zieliński S. 2002. Ochrona starych drzew po sopocku. Biluletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 3: 16-17.
 134. Zieliński S. 2002. Wojewoda a sprawa nielegalnego osiedla. Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 3: 17.
 135. Zieliński S. 2002. Spotkania z przyrodą. Biuletyn klubu Przyrodników „Bociek”, 3: 18-19.
 136. Jermaczek A., Zieliński S. 2002. Żywe martwe drewno. Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 4: 16-17.
 137. Zieliński S. 2002. Świat zwierząt Brudzeńskiego Parku krajobrazowego. Recenzja. Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 4: 19.
 138. Zieliński S. 2003. Przyroda czy biznes w Dolinie Radości - Nasze Pomorze, 1: 9.
 139. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 10.
 140. Zieliński S.  2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 10.
 141. Zieliński S. 2003. Pierwszy Pomorski Konkurs Przyrodniczy. Nasze Pomorze, 2: 10.
 142. Zieliński S. 2003. Lasy Mirachowskie – którędy do ochrony - Nasze Pomorze, 3: 1 i 8.
 143. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 10.
 144. Zieliński S. 2003. Komentarz do artykułu „Rosła wierzba”, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 22-23 III.
 145. Zieliński S. 2003. Komentarz do artykułu „Drobnymi kroczkami do celu”. Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 27 III.
 146. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 8.
 147. Zieliński S., Wilga M. S. 2003. Konkurs przyrodniczy rozstrzygnięty. Nasze Pomorze, 4: 9.
 148. Zieliński S. 2003. Owady – wszechobecne, acz mało znane. Puszcza Kampinoska, 1: 5-6.
 149. Zieliński S. 2003. Poprawianie ustawy o ochronie przyrody. Nasze Pomorze, 5: 3.
 150. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 8.
 151. Zieliński S., Lewiński W. 2003. Zarys ekologii. Z elementami ochrony środowiska i ochrony przyrody. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia.
 152. Zieliński S. 2003. Strzelają do bobrów. Nasze Pomorze, 6: 2.
 153. Zieliński S. 2003. Denny tunel. Nasze Pomorze, 6: 3.
 154. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6: 8.
 155. Zieliński S. 2003. O selektywnym postrzeganiu przyrody. Aura, 6: 15.
 156. Wilga M. S., Zieliński S. 2003. Krajobraz po potopie – w II rocznicę wielkiej wody A.D. 2001. Pismo Politechniki Gdańskiej, 6: 38-42.
 157. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 8.
 158. Zieliński S. 2003. Lasy Mirachowskie zapomniany klejnot Ziemi Kaszubskiej. Poznajmy Las, 4: 19-21.
 159. Zieliński S. 2003. Na co komu parki krajobrazowe. Nasze Pomorze, 8: 1 i 9.
 160. Zieliński S. 2003. Odwołanie dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Nasze Pomorze, 8: 3.
 161. Zieliński S. 2003. Uwaga, perkoz na jezdni. Nasze Pomorze, 8: 4.
 162. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 8: 8.
 163. Zieliński S. 2003. Klimatyczne niespodzianki. Nasze Pomorze, 9: 1 i 9.
 164. Zieliński S. 2003. Krzywdzenie urzędnika - Nasze Pomorze, 9: 3.
 165. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 9: 9.
 166. Zieliński S. 2003. Jaka ekologia w szkołach - Nasze Pomorze 10: 1 i 3.
 167. Czochańska M., Zieliński S. 2003. Projekt MULTI w Gdańsku. Nasze Pomorze, 10: 10.
 168. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 10: 11.
 169. Zieliński S. 2003. Co to za zieloni - Nasze Pomorze, 11: 3.
 170. Zieliński S. (red.). 2003. Być dumnym z bogactwa przyrody. Dyskusja ekologów w Gdyni w siedzibie PSH Lewiatan. Nasze Pomorze, 11: 8-9.
 171. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 11: 10.
 172. Zieliński S. 2003. Zieleń miejska ciągle w opałach. Nasze Pomorze, 12: 1 i 9.
 173. Zieliński S. 2003. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 12: 9.
 174. Zieliński S. 2003. Kaczuszko, kaczuszko, powiedz mi coś na uszko ... Nasze Pomorze, 12: 2.
 175. Zieliński S. 2003. Kultura i takt, a co to takiego - Nasze Pomorze, 12: 9.
 176. Zieliński S., Graczyk D. 2003. Jemioła pospolita Viscum album L. – nowa roślina żywicielska larw Oplosia fennica (Payk.) (Coleoptera: Cerambycidae). Przegląd Przyrodniczy, 1-2: 174-175.
 177. Zieliński S. 2003. Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) obiektów chronionych Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza na tle zagadnień roli obumierającego i martwego drewna w ekosystemach leśnych oraz innych jednostkach ekologicznych. Przegląd Przyrodniczy, 3-4: 91-107.
 178. Zielinski S. 2004. Łabędzie pod lupą. Nasze Pomorze, 1: 1-2.
 179. Zieliński S. 2004. Wystawa przyrodnicza na Politechnice Gdańskiej. Nasze Pomorze, 1: 5.
 180. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 8.
 181. Zieliński S. 2004. O mieszaniu wody w jeziorach. Nasze Pomorze, 2: 1 i 3.
 182. Zieliński S. 2004. Strzelaniu do wilków - nie. Nasze Pomorze, 2: 2.
 183. Zieliński S. (red.) 2004. Apel. Nasze Pomorze, 2: 5.
 184. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 8.
 185. Zieliński S. 2004. Motywy przyrodnicze na ścianach. Nasze Pomorze, 3: 8.
 186. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 8.
 187. Zieliński S., Wilga M. S. 2004. Rewaloryzacja poprzez degradację. Nasze Pomorze, 4: 1 i 10.
 188. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 10.
 189. Zieliński S. 2004. Którędy do rozwoju zrównoważonego - Nasze Pomorze, 5: 1 i 3.
 190. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 8.
 191. Zieliński S. 2004. Zmiany w ustawie o ochronie przyrody. Nasze Pomorze, 6: 1 i 3.
 192. Zieliński S. 2004. Ujarzmianie rzeki Kaczej. Nasze Pomorze, 6: 2.
 193. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6: 8.
 194. Zieliński S. 2004. Przyrodnicze miejscowości. Nasze Pomorze, 6: 8.
 195. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 8.
 196. Zielińska I., Zieliński S. 2004. Festiwal nauki w gimnazjum. Nasze Pomorze, 7: 8.
 197. Zieliński S. 2004. Przyrodnicze ulice Trójmiasta. Nasze Pomorze, 7: 9.
 198. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 8: 8.
 199. Zieliński S., Wilga  M. S. 2004. Czy trójmiejski leśnik chroni przyrodę - Nasze Pomorze, 8: 9.
 200. Zieliński S. 2004. Kacza skazana na ścieki - Nasze Pomorze, 9: 1 i 8.
 201. Zieliński S. 2004. Biskupi a niedzielny handel. Nasze Pomorze, 9: 3.
 202. Zieliński S. 2004. Ostoje zieleni czy betonu - Nasze Pomorze, 9: 3.
 203. Zieliński S. 2004. Ekologiczne liceum. Nasze Pomorze, 9: 4.
 204. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 9: 8.
 205. Zieliński S. 2004. Powstało Pomorskie Towarzystwo Przyrodnicze „Zdrowy Gdańsk”. Nasze Pomorze, 10: 1 i 5.
 206. Zieliński S. 2004. Ekologiczny Nobel – polityczne frustracje. Nasze Pomorze, 10: 1 i 3.
 207. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 10: 8.
 208. Zieliński S. 2004. Spotkania z przyrodą. Komunikat. Nasze Pomorze, 10: 9.
 209. Zieliński S. 2004. Dyktat strzelby nad ochroną zwierząt. Nasze Pomorze, 11: 1 i 4.
 210. Zieliński S. 2004. Zaproszenie do współsponsorowania I Pomorskiego Konkursu Przyrodniczego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze Pomorze, 11: 3.
 211. Zieliński S. 2004. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 11: 5.
 212. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 11: 8.
 213. Zieliński S. 2004. Zaproszenie do udziału w I Pomorskim Konkursie Przyrodniczym dla Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasze Pomorze, 11: 9.
 214. Zieliński S. 2004. Chodzić po ziemi jak po świątyni. Wywiad z księdzem misjonarzem Stefanem Grasiem, proboszczem położonej w Borach Tucholskich wsi Lipinki. Nasze Pomorze, 12: 1 i 6.
 215. Zieliński S. 2004. Drugie życie drzewa. Recenzja. Nasze Pomorze, 12: 3.
 216. Zieliński S. 2004. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 12: 10.
 217. Zieliński S. 2004. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 12: 10.
 218. Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.) 2004. Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica, vol. 4, 5-138.
 219. Zieliński S. 2004. Kózkowate. W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.) Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica, vol. 4, 68-80.
 220. Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Zieliński S. 2004. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.) Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica, vol. 4, 90-97.
 221. Zieliński S. 2004. Lepiej być martwym ekologiem niż zagubionym naczelnym. Polemika. Przegląd Leśniczy, 12: 14.
 222. Zieliński S. 2004. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 8: 49-104.
 223. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 1: 10.
 224. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 10.
 225. Zieliński S. 2005. Konserwator przyrody znaczy przyrodnik - . Nasze Pomorze, 2: 1 i 14.
 226. Zieliński S. 2005. Głodówka w obronie przyrody. Nasze Pomorze, 2: 2.
 227. Zieliński S. 2005. Nie przesadza się starych drzew. Nasze Pomorze, 2: 3.
 228. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 11.
 229. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 2: 15.
 230. Zieliński S. 2005. Morświn. Wieloryb nas wszystkich, nie tylko rybaków. Nasze Pomorze, 3: 2.
 231. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 10.
 232. Zieliński S. 2005. Dużo nas. Nasze Pomorze, 3: 10.
 233. Zieliński S. 2005. Kontakt z przyrodą najważniejszy. Wywiad z mgr. Zbigniewem Gruchałą, kierownikiem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Nasze Pomorze, 3: 10.
 234. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 3: 11.
 235. Zieliński S. 2005. Przyroda regionu gdańskiego. I Pomorski Konkurs Przyrodniczy dla szkół ponadgimnazjalnych rozstrzygnięty ! Nasze Pomorze, 4: 1 i 10-11.
 236. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 11.
 237. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 4: 14.
 238. Wilga M.S., Zieliński S. 2005. Przyrodników refleksje o lesie. Nasze Pomorze, 5: 1 i 11.
 239. Zieliński S. 2005. Przyrody żal, nie urzędnika. Odwołanie ministra środowiska. Nasze Pomorze, 5: 3.
 240. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 10.
 241. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 5: 10.
 242. Zieliński S. 2005.Owady uszkadzające drewno. recenzja, Nasze Pomorze, 5: 11.
 243. Zieliński S. 2005. Ekolodzy z Greenpeace w Gdańsku. Nasze Pomorze, 6: 1 i 3.
 244. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6: 10.
 245. Zieliński S. 2005. Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Recenzja. Nasze Pomorze, 6: 13.
 246. Zieliński S. 2005. Konserwacja przyrody czy końca rury - Nasze Pomorze, 7: 1 i 7.
 247. Zieliński S. 2005. Wywiad z Michałem Kochańczykiem. Nasze Pomorze, 7: 6.
 248. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 10.
 249. Zieliński S. 2005. Rowery – to jest to. Nasze Pomorze, 7: 10.
 250. Zieliński S. 2005. Komentarz do artykułu S. Sowuli i M. Wąsa – Hotel w leśnym zaciszu, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 14.VII. s.4.
 251. Zieliński S. 2005. Nowe publikacje „naszych” przyrodników. Nasze Pomorze, 8: 4.
 252. Zieliński S. 2005. Rowerzysta ubije - Nasze Pomorze, 8: 10.
 253. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 8: 11.
 254. Zieliński S. 2005. Nieco przyrodniczych podpowiedzi. Nasze Pomorze, 8: 11.
 255. Zieliński S. 2005. Szrotówek na cenzurowanym. Nasze Pomorze, 9: 3.
 256. Zieliński S. 2005. Ekologiczny sondaż wyborczy, Nasze Pomorze, 9: 3.
 257. Zieliński S. 2005. II Pomorski Konkurs Przyrodniczy dla szkół podstawowych i gimnazjów. Nasze Pomorze, 9: 6.
 258. Zieliński S. 2005. Zaproszenie do współsponsorowania II Pomorskiego konkursu Przyrodniczego dla szkół podstawowych i gimnazjów. Nasze Pomorze, 9: 7.
 259. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 9: 10.
 260. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 9:11.
 261. Zieliński S. 2005. Więcej martwego drewna w lesie. Aura 10: 32-33.
 262. Gajuś D., Przychodzeń M., Tarasiewicz B., Zieliński S. 2005. Prolog – jesień idzie. Nasze Pomorze, 10, 1 i 11.
 263. Zieliński S. 2005. Komentarz do artykułu „Szpalery śmierci -”. Nasze Pomorze, 10: 2.
 264. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 10: 10.
 265. Czochańska M., Zieliński S. 2005. Gdańskie gimnazja w europejskim programie MULTI. Nasze Pomorze, 10: 10-11.
 266. Zieliński S. 2005. Przyrodnik, kto to taki - Nasze Pomorze, 11: 1 i 3.
 267. Zieliński S. 2005. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 11: 10.
 268. Zieliński S. 2005. Doktor Piotr. Nasze Pomorze, 11: 10.
 269. Zieliński S. 2005. Spotkania z przyrodą. Nasze Pomorze, 11: 10.
 270. Zielińska I., Utko M., Zieliński S. 2005. Konkurs przyrodniczy rozstrzygnięty. Nasze Pomorze, 12: 1 i 10.
 271. Zieliński S. 2005. Doktor Mateusz. Nasze Pomorze, 12: 11.
 272. Zieliński S. 2005. Bolimuszka, prężec i inne. Nasze Pomorze, 12: 11.
 273. Zieliński S., Zieliński M., Zieliński L. 2005. Stwierdzenie Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) (Coleoptera: Rhipiporidae) w Gdańsku. Przegląd Przyr., 3-4: 170.
 274. Zieliński S., Graczyk D. 2005. Nowe stanowiska obwężyna lśniącego Stenostola dubia (Laich.) (Coleoptera: Cerambycidae) na północy Polski i potrzeba ich ochrony. Przegląd Przyr., 3-4: 171-173.
 275. Zielińska I., Zieliński M., Zieliński S. 2005. Obserwacja zimorodka Alcedo atthis L. w Gdańsku. Przegląd Przyr., 3-4: 183.
 276. Zieliński S. 2006. Ścieżki i bałwany. Nasze Pomorze, 1: 3.
 277. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 10.
 278. Zieliński S. 2006. Zimowe obserwacje przyrody. Nasze Pomorze, 1: 10-11.
 279. Zieliński S. 2006. Przyrodnicze ulice miast regionu gdańskiego. Nasze Pomorze, 2: 1 i 11.
 280. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 10.
 281. Zieliński S. 2006. Do budy. Nasze Pomorze, 2: 10.
 282. Zieliński S. 2006. Co mi tam ranna mewa czy kaczka ... .Nasze Pomorze, 3: 3.
 283. Zieliński S. 2006. Przyrodnicze nazwiska mieszkańców Gdyni. Nasze Pomorze, 3: 10.
 284. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 10.
 285. Zieliński S. 2006. Motywy przyrodnicze w symbolice Świąt Wielkanocnych. Nasze Pomorze 4: 1 i 3.
 286. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 10.
 287. Zieliński S. 2006. O relatywiźmie, aksjologii, ekologach, pacyfistach (i cyklistach). Nasze Pomorze, 4: 10.
 288. Zieliński S. 2006. Zarobić na „groźnej” przyrodzie. Nasze Pomorze, 5: 2.
 289. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 10.
 290. Zieliński S. 2006. Wątki populacyjne w analizach dnia codziennego. Nasze Pomorze, 5: 10.
 291. Zieliński S. 2006. Kacza – potencjalny ściek. Nasze Pomorze, 6: 2.
 292. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6: 10.
 293. Zieliński S. 2006. Zarządy Dróg nie Zieleni. Nasze Pomorze, 6: 10.
 294. Zieliński S. 2006. Kaczki na posesji. Nasze Pomorze, 6: 10.
 295. Zieliński S. 2006. Którędy do twórczego poznawania przyrody - Nasze Pomorze, 7: 1  i 11.
 296. Zielińska I., Zieliński S. 2006. Ograniczane nauki ścisłe. Nasze Pomorze, 7: 6.
 297. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 10.
 298. Zieliński S. 2006. Umrzeć za ludzką głupotę. Nasze Pomorze, 8: 1 i 3.
 299. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 8: 10.
 300. Gajuś D., Przychodzeń M., Tarasiewicz B., Wojtaś J., Zieliński S. 2006. W poszukiwaniu zanikających wartości. Nasze Pomorze, 8: 11.
 301. Zieliński S. 2006. Kto rządzi na drogach- Nasze Pomorze, 9: 1 i 11.
 302. Zieliński S. 2006. Przed izolacją Jaśkowego Lasu. Nasze Pomorze, 9: 3.
 303. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 9: 10.
 304. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 10: 10.
 305. Zieliński S. 2006. Pamięci Marka Grechuty. Nasze Pomorze, 10: 11.
 306. Zieliński S. 2006. O polskich różnicach. Nasze Pomorze, 11: 1 i 11.
 307. Zieliński S. 2006. Święto niepodległości w szkole. Fotoreportaż. Nasze Pomorze. 11: 7.
 308. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 11: 10.
 309. Zielińska I., Zieliński S. 2006. Pije i jedzie. Kto winien- Ekolog. Nasze Pomorze, 11: 10.
 310. Zieliński S. 2006. Szkoda szkoły. Nasze Pomorze, 12: 1 i 3.
 311. Zieliński S. 2006. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 12: 10.
 312. Zieliński S. 2006. Przedświąteczne impresje. Nasze Pomorze, 12: 11.
 313. Buliński M., Ciechanowski M., Czochański J., Zieliński S. 2006. Walory przyrodnicze Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego i ich ochrona. Studia przyrodniczo-krajobrazowe Województwa Pomorskiego. Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, s.11-133 + mapy i zdjęcia.
 314. Zieliński S. 2007. Motywy przyrodnicze w etymologii (pochodzeniu) imion. Nasze Pomorze, 1: 1, 11, 13.
 315. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 10.
 316. Zieliński S. 2007. Ministerstwo właściwie czego- Nasze Pomorze, 2: 1 i 10.
 317. Zieliński S. 2007. Nowa publikacja przyrodnicza. Nasze Pomorze, 2: 6.
 318. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 10.
 319. Zieliński S. 2007. Ekoterroryzm z agresją w tle. Nasze Pomorze, 3: 1 i 3.
 320. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 10.
 321. Zieliński S. 2007. "Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – Wejherowo-Rumia". Przewodnik. Recenzja. Nasze Pomorze, 3: 11.
 322. Zieliński S. 2007. Lustracyjne dylematy naukowców. Nasze Pomorze, 4: 2.
 323. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 10.
 324. Zieliński S. 2007. Multimedia w nauczaniu ekologii. Nasze Pomorze, 4: 11.
 325. Zieliński S. 2007. Bataliony budowlane wciąż nie rozliczone. Nasze Pomorze, 5: 7.
 326. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 10.
 327. Zieliński S. 2007. Leśnik walczący- Nasze Pomorze, 5: 11.
 328. Zieliński S. 2007. Szlag(k) (Królewski) by to trafił. Nasze Pomorze, 6: 5.
 329. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6: 10.
 330. Zieliński S. 2007. Obserwacje przyrodnicze. Nasze Pomorze, 6: 10.
 331. Zieliński S. 2007. "Gdzie się podziały tamte śmietniki-". Stanowisko redakcji. Nasze Pomorze, 6: 11.
 332. Zieliński M., Zieliński S. 2007. Wdzydzkie przemyślenia. Nasze Pomorze, 7: 6.
 333. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 10.
 334. Zieliński S. 2007. Stanowisko w sprawie kryzysu ochrony przyrody w Polsce. Zestawienie faktów z uchwały Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Nasze Pomorze, 7: 11.
 335. Zieliński S. 2007. NiEKOniecznie EKOlogów EKOpodchody. Nasze Pomorze, 8: 1 i 11.
 336. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 8: 10.
 337. Zieliński S. 2007.Nie ma zmiłuj – badaj i obserwuj. Nasze Pomorze, 8: 15.
 338. Zieliński S. 2007. Posejmowe wspominki para-przyrodnicze. Nasze Pomorze, 9: 1 i 7.
 339. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 9: 10.
 340. Zieliński S. 2007. Grzybowe rady nie-mykologa. Nasze Pomorze, 9: 11.
 341. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 10: 10.
 342. Zieliński S. 2007. Przytulanie kaczki to za mało. Nasze Pomorze, 10: 10.
 343. Zieliński S. 2007. Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle- Nasze Pomorze, 10: 11.
 344. Zieliński S. 2007. Tablice biologiczne – recenzja. Nasze Pomorze, 10: 11.
 345. Zieliński S. 2007. Ministerstwo ochrony. Nasze Pomorze, 11: 1 i 10.
 346. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 11: 10.
 347. Zieliński S. 2007. Analiza wyników konkursu przyrodniczego. Nasze Pomorze, 11: 11.
 348. Zieliński S., M.S. Wilga. 2007. Dolina Radości – pamiętamy. Nasze Pomorze, 12: 1 i 11.
 349. Zieliński S. 2007. Kronika ekologiczna, Nasze Pomorze, 12: 10.
 350. Zieliński M., Zieliński S. 2007. Apel – Kaczki dla dzieci, nie dla myśliwych. Nasze Pomorze, 12: 11.
 351. Zieliński S. 2008. Pas nadmorski – ochronny czy deweloperski- Nasze Pomorze, 1: 1 i 9.
 352. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 1: 8.
 353. Zieliński S. 2008. Nie tylko żywe drewno w lesie. Nasze Pomorze, 2: 1 i 8.
 354. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 2: 8.
 355. Zieliński S. 2008. O zatracaniu wrażliwości. Nasze Pomorze, 3: 1 i 3.
 356. Zieliński S. 2008. O skuteczności pisania pism. Nasze Pomorze, 3: 5.
 357. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 3: 8.
 358. Zieliński S. 2008. Przyroda człowiekowi pomocną bywa. Nasze Pomorze, 4: 1 i 8.
 359. Wilga M. S., Zieliński S. 2008. List do wojewódzkiego konserwatora przyrody w sprawie przeciwdziałania masowym rzeziom płazów na drogach Trójmiasta i okolic. Nasze Pomorze, 4: 3.
 360. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 4: 8.
 361. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 5: 8.
 362. Zieliński S. 2008. Trzy w jednym. Nasze Pomorze, 5: 8.
 363. Zieliński S. 2008. O eksploracji przyrodniczej i traceniu przestrzeni słów kilka. Nasze Pomorze,  5: 9.
 364. Zielińska I., Zieliński S. 2008. Krystyna Czachor, z domu Lachowska. Wspomnienie. Gazeta Wyborcza Trójmiasto, 14-15.VI. Gdańsk, s.12.
 365. Zieliński S. 2008. VI Bałtycki Festiwal Nauki. Nasze Pomorze, 6: 1 i 5.
 366. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 6: 8.
 367. Zieliński S. 2008. Nadmorskie dygresje z kormoranami w tle. Nasze Pomorze, 6: 9.
 368. Zieliński S. 2008. Kronika ekologiczna. Nasze Pomorze, 7: 8.
 369. Zieliński S. 2008. Zielone- A może foliowe miasto- Nasze Pomorze, 7: 8.
 370. Zieliński S. 2008. Zamiast wyjazdów – wakacyjne spacery. Nasze Pomorze, 7: 9.
 371. Zieliński S. 2008. Kornik drukarz – niełatwa czy niemożliwa ewolucja poglądów- Głos Białowieży, 10: 23-24.
 372. Zieliński S. 2008. Kornik drukarz – niełatwa czy niemożliwa ewolucja poglądów- Przegląd Leśniczy, 11: 13-14.
 373. Zieliński S. 2009. Chrząszcze kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae). W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 206-217.
 374. Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Zieliński S. 2009. Grupy bezkręgowców nie objęte szczegółowymi badaniami. W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 217-236.
 375. Herbich J., Herbichowa M., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Zieliński S. 2009. Ochrona przyrody. Przedmioty ochrony i cele ochrony. W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 311-314.
 376. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Buczyński P., Zieliński S., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Ochrona przyrody żywej. Ogólne cele i zasady ochrony. W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 354-361.
 377. Zieliński M., Zieliński S. 2011. Kaczki dla dzieci nie dla myśliwych. Dzikie Życie, 6: 27-29.
 378. Wilga M.S., Zieliński S. 2011. Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska. Fundacja Karrenwall, Gdańsk.
 379. Zieliński S. 2011. Bezkręgowce jeziora Rzuno - przyczynek do poznania. Biuletyn Dziemiańskie Rzuno - Wspólna Sprawa kwiecień - wrzesień 2011 r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziemiany.
 380. Gutowski J. M., Zieliński S., Biwo T. 2011. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Romincka Forest. Nature Journal, Opole Scientific Society, 44: 145-171.
 381. Ciechanowski M., Machnikowski W., Wantoch-Rekowski M., Wilga M. S., Zieliński S. 2012. Sopot Zielone Miasto. Urząd Miasta Sopot, Sopot.
 382. Ciechanowski M., Machnikowski W., Wantoch-Rekowski M., Wilga M. S., Zieliński S. 2012. Wykaz gatunków grzybów wielkoowocnikowych stwierdzonych dotąd w granicach miasta Sopotu. Urząd Miasta Sopot, Sopot.
 383. Ciechanowski M., Zieliński S. 2012. Wybrane grupy bezkręgowców. Bezkręgowce lądowe. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Przyroda rezerwatu Białogóra. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego., Gdańsk, s. 129-140.
 384. Zieliński S. 2013. Dzieci do szkoły, ptaki pod lufy. Dzikie Życie, 10: 14.
 385. Gutowski J. M., Bobiec A., Jaroszewicz B., Niedziałkowski K., Zieliński S. 2014-2015. Wybrane problemy w ochronie przyrody w Polsce i proponowane kierunki zmian. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 5-6, s. 39-53, Kraków.
 386. Zieliński S. 2015. (...) chłodziarka, zmywarka, lodówka czy wirówka ? (...). Biuletyn Klubu Przyrodników Bociek, 4: 26-27.
 387. Zieliński S., Jujka Z. 2015. Mała książeczka o owadach. Via Mercatorum, Rotmanka-Gdańsk.
 388. Sikora A., Zieliński S., Giłka W. 2015. Rozpucz lepiężnikowiec Liparus glabrirostris (Coleoptera: Curculionidae) na północy Polski - występowanie i propozycje ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (5): 388-395.
 389. Zieliński S., Pawlaczyk P. 2016. Rezerwat Jezioro Łubówko w Puszczy Drawskiej po 25 latach ochrony: martwe drewno, mikrosiedliska nadrzewne i przyczynek do poznania fauny chrząszczy saproksylicznych. Przegl. Przyr., 4: 82-97.
 390. Zielińska I., Zieliński S. 2017. Kosze dla kociewskich kaczek i nie tylko. Biuletyn Klubu Przyrodników "Bociek", 1: 34-36.
 391. Zieliński S. 2017. Nie widać, więc nie ma ? Biuletyn Klubu Przyrodników „Bociek”, 4: 8-11.