Przeskocz do treści

OCENA ZASOBNOŚCI I JAKOŚCI MARTWEGO DREWNA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI MIKROSIEDLISKOWEJ NA PRZYKŁADZIE STANOWISK PONURKA SCHNEIDERA Boros schneideri (PANZER, 1796) W ZAGOSPODAROWANEJ CZĘŚCI PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

W załączeniu kolejne niszowe manuskryptowe opracowanie z 2011 roku. W roli głównej - ponurek Schneidera, naturowy chrząszcz z rodziny ponurkowatych; miejsce akcji - Puszcza Białowieska. Zainteresowanym (warto 🙂 ) życzę miłej lektury!