Przeskocz do treści

Manuskrypty

 1. Zieliński S. 1985. (mscr.). Próba oceny potencjalnego zagrożenia sosny w Nadleśnictwie Wejherowo na terenie Puszczy Darzlubskiej przez niektóre ksylofagiczne owady zasiedlające odziomkowe części pni. Praca magisterska, SGGW-AR, Warszawa-Gdańsk.
 2. Szmytkowski G., Wilga M. S., Garbalewski A., Zieliński S., Buliński M., Jelinowski T., Płatanowicz T. (mscr.). 1989. Wstępna lista gatunków roślin stwierdzonych na terenie postulowanego rezerwatu „Wąwóz Huzarów”. Zarząd Parków Krajobrazowych, Gdańsk.
 3. Szmytkowski G., Wilga M. S., Garbalewski A., Zieliński S., Buliński M., Jelinowski T., Mieńko W. 1990. (mscr.). Wstępna lista gatunków roślin stwierdzonych na terenie postulowanym do objęcia ochroną rezerwatową (część Doliny Radości). Zarząd Parków Krajobrazowych, Gdańsk.
 4. Szmytkowski G., Garbalewski A., Zieliński S. 1993. (mscr.). Wstępna dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu przyrody „Motowęże” we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym. Zarząd Parków Krajobrazowych, Gdańsk.
 5. Garbalewski A., Zieliński S. 1995. (mscr.). Ochrona rezerwatowa na terenie parków krajobrazowych w ocenie pracowników Zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku. Zagrożenia. Zarząd Parków Krajobrazowych, Gdańsk.
 6. Zieliński S. (mscr.). Gmina Sopot. Zarys faunistyczny. dla Biura Dokumentacji Przyrodniczej i Analiz Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
 7. Zieliński S. [red.] 1996. (mscr.). Badania naukowe w parkach krajobrazowych. Materiały sesji. Streszczenia referatów i posterów, Gdańsk-Schodno.
 8. Garbalewski A., Zieliński S. 1997.  (mscr.). Propozycje minimalnych grubości pni drzew zasługujących w ocenie ZPK w Gdańsku na ochronę na terenie Trójmiejskiego, Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.Zarząd Parków Krajobrazowych, Gdańsk.
 9. Kowalczyk J. K., Zieliński S. 1998. (mscr.). Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. w ramach prac Zarządu Parków Krajobrazowych w Gdańsku
 10. Zieliński S. 1999. (mscr.). Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Rozprawa doktorska, Katedra Entomologii Leśnej Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków-Gdańsk.
 11. Zieliński S. 2001. (mscr.). Wstępne rozpoznanie fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Gdańsk.
 12. Zieliński S. 2001. (mscr.). Wstępna inwentaryzacja kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) kilku obiektów Ziemi Lubuskiej. Gdańsk.
 13. Zieliński S. 2002. (mscr). Zasoby przyrodnicze Gdańska-Oliwy. Wybrane aspekty. dla Fundacji Biblioteki PAN w Gdańsku, Gdańsk
 14. Zieliński S. 2003. (mscr.). Osobowość a charakter i temperament. Wykorzystanie metody kwestionariusza Gastona Bergera opartej na koncepcji typologii Heymansa – Le Senne'a – Wiersmy do wstępnej i pogłębionej analizy typów charakterologicznych uczniów. Politechnika Gdańska, Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Gdańsk.
 15. Zieliński S. 2004. (mscr.). Wstępna analiza fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Opracowanie do planu ochrony Parku. Gdańsk-Żytkiejmy.
 16. Zieliński S. 2004. (mscr.). Materiały do operatów faunistycznych planów ochrony przyrody rezerwatów „Staniszewskie Błoto”, „Kurze Grzędy”, „Białogóra” w województwie pomorskim. Gdańsk.
 17. Zieliński S. 2004. (mscr.). Multimedia w systemie nauczania. Poziom nauczania liceum, przedmiot ekologia. Praca seminaryjna. Podyplomowe Studium Pedagogiczne, Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Gdańsk.
 18. Zieliński S. 2006. (mscr.). Zestawienie gatunków owadów Europejskiej Sieci Ochrony Przyrody NATURA 2000 w kontekście występowania na obszarze administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku oraz na terenach przyległych. Gdańsk.
 19. Ciechanowski M., Sikora A., Zieliński S. 2007. (mscr.). Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza postulowanego rezerwatu „Wyspy na Jeziorze Wdzydze”. Dokumentacja projektowa rezerwatu „Wyspa Glonek”. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Gdańsk.
 20. Zieliński S. 2009. (mscr.). Chrząszcze. W: Inwentaryzacja przyrodnicza S6 Lębork-Obwodnica Trójmiasta. CD-ROM. MIKROBIOTOP, na zlecenie Narodowej  Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa.
 21. Zieliński S. 2010. (mscr.). Ocena egzekwowania przez jednostkę administrującą (Nadleśnictwo Hajnówka) zapisów wynikających z Dyrektywy Siedliskowej w odniesieniu do gatunków chrząszczy saproksylicznych. Ekspertyza nr 1. MIKROBIOTOP, na zlecenie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oddz. Podlaski. Rotmanka-Białowieża.
 22. Zieliński S. 2010. (mscr.). Ocena egzekwowania przez jednostkę administrującą (Nadleśnictwo Hajnówka) zapisów wynikających z Dyrektywy Siedliskowej w odniesieniu do gatunków chrząszczy saproksylicznych. Ekspertyza nr 2.  MIKROBIOTOP, na zlecenie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oddz. Podlaski. Rotmanka-Białowieża.
 23. Zieliński S. 2010. (mscr.). Inwentaryzacja alei przydrożnej przy drodze powiatowej 1271C i 1272C na odcinku Pruszcz-Niewieścin pod kątem występowania chrząszcza pachnicy dębowej Osmoderma barnabita MOTSCH. Ekspertyza. MIKROBIOTOP, na zlecenie PE-Polska, Rotmanka/Pruszcz-Niewieścin.
 24. Zieliński S. 2010. (mscr.). Inwentaryzacja dendrologiczna alei przydrożnej przy drodze powiatowej Pruszcz-Niewieścin. Ekspertyza. MIKROBIOTOP, na zlecenie PE-Polska, Rotmanka/Pruszcz-Niewieścin.
 25. Zieliński S. 2010. (mscr.). Inwentaryzacja wybranych drzew przydrożnych przy drodze krajowej nr 22 na odcinku Dąbrowa-Bytonia-Zblewo-Miradowo oraz przy drodze powiatowej Nr 2703G w Semlinie pod względem występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych prawem europejskim i/lub polskim. Ekspertyza. MIKROBIOTOP, na zlecenie Gminy Zblewo. Rotmanka/Zblewo.
 26. Zieliński S. 2010. (mscr.). Inwentaryzacja drzew przydrożnych przy drodze powiatowej nr 2214G na odcinku Pruszcz Gdański – Rotmanka, ul. Raciborskiego (II etap przebudowy) pod kątem występowania gatunków owadów chronionych prawem europejskim i/lub polskim. Ekspertyza. MIKROBIOTOP, na zlecenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Rotmanka/Pruszcz Gdański.
 27. Zieliński S. 2010. (mscr.). Projektowane użytki ekologiczne w rejonie gdańskich osiedli: Pięć Wzgórz, Świętokrzyskie, Miłe, Dolina Dwóch Jezior. MIKROBIOTOP, na zlecenie PTOP Salamandra. Rotmanka/Gdańsk.
 28. Zieliński S. 2010. (mscr.). Projektowane użytki ekologiczne w rejonie osiedla Gdańsk-Jasień o proponowanych przez autora nazwach Jasieńskie Łąki i Jasieński Moczar. MIKROBIOTOP, na zlecenie PTOP Salamandra. Rotmanka/Gdańsk.
 29. Zieliński S. 2010. (mscr.). Projektowane użytki ekologiczne w rejonie Gdańsk-Matarnia – Gdańsk-Kokoszki o proponowanych przez autora nazwach Kozi Jar oraz Błotnicowy Moczar. MIKROBIOTOP, na zlecenie PTOP Salamandra. Rotmanka/Gdańsk.
 30. Zieliński S. 2010. (mscr.). Waloryzacja przyrodnicza uzupełniająca Sopotu. Owady Insecta. MIKROBIOTOP, na zlecenie PTOP Salamandra. Rotmanka/Gdańsk.
 31. Zieliński S. 2010. (mscr.). Inwentaryzacja drzew przydrożnych na terenie Pruszcza Gdańskiego pod kątem występowania gatunków owadów chronionych prawem europejskim i/lub polskim. Ekspertyza. MIKROBIOTOP, na zlecenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Rotmanka/Pruszcz Gdański.
 32. Zieliński S. 2010. (mscr.). Uproszczona inwentaryzacja owadów Insecta na projektowanych wariantach przebiegu Kolei Metropolitalnej w Trójmieście. MIKROBIOTOP, na zlecenie WYG International. Rotmanka/Gdańsk.
 33. Zieliński S. 2010. (mscr.). Owady Pasa Nadmorskiego w Gdańsku obszar pomiędzy Jelitkowem i Brzeźnem. Sprawozdanie z badań pilotażowych. MIKROBIOTOP, na zlecenie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Wschodniopomorski. Rotmanka/Gdańsk.
 34. Gutowski J. M., Sućko K., Bohdan A., Zieliński S.2010. (mscr). Inwentaryzacja chrząszczy saproksylicznych w Puszczy Białowieskiej ujętych w Dyrektywie Siedliskowej. Europejskie Centrum Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, Białowieża.
 35. Zieliński S. 2011. (mscr.). Materiały do poznania entomofauny lądowej rezerwatu przyrody "Jar Rzeki Raduni" na Pojezierzu Kaszubskim. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku, Rotmanka.
 36. Zieliński S. 2011. (mscr.). Ocena możliwości zachowania stanowiska Oplosia fennica (Paykull, 1800) w rejonie ul. Rakoczego w Gdańsku-Morenie na trasie przebiegu projektowanej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Ekspertyza. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., Rotmanka/Gdańsk.
 37. Zieliński S. 2011. (mscr.). Uproszczona inwentaryzacja entomofauny terenu pod projektowany zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.
 38. Zieliński S. 2011. (mscr.). Sprawozdanie z uproszczonej inwentaryzacji przyrodniczej wybranych grup bezkręgowców na trasach projektowanych wariantów Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem owadów. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO z siedzibą w Gdańsku. Rotmanka/Gdańsk.
 39. Zieliński S. 2011. (mscr.). Inwentaryzacja entomologiczna dla potrzeb raportu o Oddziaływaniu na Środowisko dla zadania w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IIIB: Zadanie 1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migowo od pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S. A.w Gdańsku. Rotmanka/Gdańsk.
 40. Świtalska T., Zieliński S., Świerżewski G., Gawłyta R., Kozyra K., Pawłowski K. 2011. (mscr.). Ocena zasobności i jakości martwego drewna pod kątem przydatności mikrosiedliskowej na przykładzie stanowisk ponurka Schneidera Boros schneideri (PANZER, 1796) w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Na zlecenie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska, Greenpeace Polska.
 41. Zieliński S. 2011. (mscr.). Uproszczona inwentaryzacja bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem owadów na obszarach czterech wariantów projektowanej lokalizacji kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, na zlecenie WYG International Sp. z o.o., Rotmanka/Warszawa/Katowice.
 42. Zieliński S., Bohdan A. 2011. (mscr.). Zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes ERICHSON, 1845 w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej. Pracownia Przyrodnicza Mikrobiotop, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski, Rotmanka/Białystok.
 43. Zieliński S. 2011. (mscr.). Opinia nt. znaczenia zabezpieczeń granicy polsko-rosyjskiej dla migracji fauny lądowej na Mierzei Wiślanej. Mikrobiotop Pracownia Przyrodnicza, dla Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO z siedzibą w Gdańsku, Rotmanka.
 44. Zieliński S. 2012/13. (mscr.). Raport z badań entomologicznych do prac nad planami zadań ochronnych obszarów Natura 2000: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Ostoja w Ujściu Wisły, Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Rotmanka/Gdańsk.
 45. Zieliński S. 2012. (mscr.). Opinia w sprawie wycinki przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ponadstuletnich drzew w Puszczy Białowieskiej bez uzgodnień z Ministerstwem Środowiska w kontekście możliwości naruszenia szeroko rozumianego interesu publicznego w zakresie wpływu wycinki na entomofaunę. na zlecenie Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, Rotmanka.
 46. Przewoźniak M., Zieliński S. 2012. (mscr.). Wpływ kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na integralność ekologiczną Mierzei Wiślanej i jej bioróżnorodność (ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk chronionych w programie Natura 2000). W: Przewoźniak M. (red.). Prognoza oddziaływania na środowisko programu wieloletniego Budowa drogi łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. PROEKO Biuro Projektów i Wdrożeń Ekologicznych, Gdańsk.
 47. Zieliński S. 2013. (mscr.). Charakterystyka i uwarunkowania przyrodnicze rozwoju województwa pomorskiego - zasoby flory, fauny, siedlisk i zbiorowisk roślinnych, ich rozmieszczenie, waloryzacja i zagrożenia oraz rekomendacje dla działań ochronnych. Materiały do opracowania ekofizjograficznego województwa pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Rotmanka/Gdańsk.
 48. Zieliński S. 2014. (mscr.). Inwentaryzacja gatunków cennych przyrodniczo z wybranych grup bezkręgowców ze szczególnym uwzględnieniem owadów na terenie projektowanym pod rozbudowę stacji energetycznej Grudziądz-Węgrów. Raport z badań terenowych przeprowadzonych w październiku 2014 roku, na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych "PROEKO" Maciej Przewoźniak, Gdańsk.
 49. Zieliński S. 2015. (mscr.).Raport z inwentaryzacji terenowej przeprowadzonej pod kątem występowania gatunków objętych ochroną gatunkową w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roślin i porostów na terenie projektowanej budowy kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nad Zatoką Pucką w rejonie morza w Jastarni. na zlecenie Pracowni Projektowanie Architektoniczne Andrzej Basiński, Rotmanka/Gdynia.
 50. Zieliński S. 2015. (mscr.). Inwentaryzacja i waloryzacja entomologiczna pod projektowany przebieg linii energetycznej w okolicach Ustki. Raport z badań terenowych. na zlecenie COEKO Maciej Duda, Rotmanka/Sypniewo.
 51. Zieliński S. 2015. (mscr.). Inwentaryzacja bezkręgowców (przede wszystkim gatunki chronione i ze szczególnym uwzględnieniem owadów) na terenie planowanej rozbudowy stacji EE Grudziądz Węgrowo. na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych PROEKO Maciej Przewoźniak, Rotmanka/Gdańsk.
 52. Zieliński S. 2015. (mscr.). Walory entomologiczne kompleksu lasów liściastych Iwięciński Las (Nadleśnictwo Karnieszewice). Ekspertyza entomologiczna sporządzona na potrzeby ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków owadów i innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem. Wykonano w ramach przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" wdrażanego przez Oddział Podlaski Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników, finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" ze środków EOG. Rotmanka/Świebodzin.
 53. Zieliński S. 2015. (mscr.). Walory entomologiczne ekosystemu buczyny ze starym drzewostanem w okolicach Żołędowa (Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie). Ekspertyza entomologiczna sporządzona na potrzeby ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków owadów i innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem. Wykonano w ramach przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" wdrażanego przez Oddział Podlaski Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników, finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" ze środków EOG. Rotmanka/Świebodzin.
 54. Zieliński S. 2015. (mscr.). Walory entomologiczne buczyn nad Starą Drawą poddanych gospodarce leśnej (Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie). Ekspertyza entomologiczna sporządzona na potrzeby ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków owadów i innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem. Wykonano w ramach przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" wdrażanego przez Oddział Podlaski Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników, finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" ze środków EOG. Rotmanka/Świebodzin.
 55. Zieliński S. 2015. (mscr.). Walory entomologiczne starszych drzewostanów, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów dębowych w Nadleśnictwie Smolarz (Puszcza Drawska). Ekspertyza entomologiczna sporządzona na potrzeby ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków owadów i innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem. Wykonano w ramach przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" wdrażanego przez Oddział Podlaski Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników, finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" ze środków EOG. Rotmanka/Świebodzin.
 56. Zieliński S. 2015. (mscr.). Porównanie walorów entomologicznych ekosystemów leśnych chronionych w rezerwacie Jezioro Łubówko i ekosystemów w sąsiadujących lasach gospodarczych (Nadleśnictwo Smolarz). Ekspertyza entomologiczna sporządzona na potrzeby ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków owadów i innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem. Wykonano w ramach przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce" wdrażanego przez Oddział Podlaski Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot w partnerstwie z Klubem Przyrodników, finansowanego przez Fundację Batorego w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" ze środków EOG. Rotmanka/Świebodzin.
 57. Zieliński S. 2015. (mscr.). Zasoby martwego drewna i zróżnicowanie mikrosiedlisk nadrzewnych pięciu obiektów w północnej Polsce: kompleksu lasów liściastych Iwięciński Las (Nadleśnictwo Karnieszewice), buczyny koło Żołędowa i kompleksu buczyn nad Starą Drawą (Nadleśnictwo Drawsko Pomorskie) oraz porównawczo: rezerwatu przyrody Jezioro Łubówko i lasów gospodarczych południowo-zachodniej części Puszczy Drawskiej (Nadleśnictwo Smolarz). na zlecenie Klubu Przyrodników, Rotmanka/Świebodzin.
 58. Zieliński S. 2016. (mscr.). Inwentaryzacja bezkręgowców trasy planowanej linii EE 110kV "Pelplin-Malbork" SE "Pelplin" - LWN 110kV Subkowy - Lignowy. na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Ekologicznych Proeko z Gdańska, Rotmanka/Gdańsk.
 59. Zieliński S. 2016. (mscr.). Inwentaryzacja bezkręgowców trasy planowanej linii EE 110kV od LWN 110kV Subkowy - Lignowy do LWN Sztum - Malbork. na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Ekologicznych Proeko z Gdańska, Rotmanka/Gdańsk.
 60. Zieliński S. 2016. (mscr.). Raport z pilotażowego rozpoznania występowania cennych przyrodniczo bezkręgowców (przede wszystkim gatunki chronione) na wybranych płatach terenu pod planowaną budowę kolejki linowej na Kalwarii Wejherowskiej. na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Ekologicznych Proeko z Gdańska, Rotmanka/Gdańsk.
 61. Zieliński S. 2016. (mscr.). Inwentaryzacja, opis i kartowanie ekosystemów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. opracowanie dla Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Rotmanka/Gdańsk.
 62. Zieliński S. 2016. (mscr.). Inwentaryzacja, opis i kartowanie ekosystemów w granicach Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Rotmanka/Gdańsk.
 63. Zieliński S. 2016. (mscr.). Inwentaryzacja, opis i kartowanie ekosystemów w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Rotmanka/Gdańsk.
 64. Zieliński S. 2017. (mscr.). Inwentaryzacja entomologiczna drzew potencjalnie przeznaczonych do wycinki na obszarze parku miejskiego w Starogardzie Gdańskim pod kątem występowania gatunków owadów chronionych prawem europejskim i/lub polskim oraz innych szczególnie przyrodniczo cennych w związku z przebudową obiektu. ekspertyza, na zlecenie Biura Analiz i Ekspertyz Środowiskowych EUREKO Marcin Kulik, Rotmanka.
 65. Zieliński S. 2017. (mscr.). Inwentaryzacja, opis i kartowanie ekosystemów w granicach pięciu wskazanych Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie pomorskim: OChK Żuław Gdańskich, OChK Pradoliny Redy-Łeby, OChK Doliny Łeby, OChK Zespół Jezior Człuchowskich, OChK Jeziora Dzierzgoń dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Rotmanka/Gdańsk.
 66. Zieliński S. 2017. (mscr.). Uproszczony monitoring porealizacyjny stanu i perspektyw występowania owadów (Insecta) na trasie przebiegu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku. na zlecenie Biura Projektów i Wdrożeń Proekologicznych "PROEKO" Maciej Przewoźniak, Rotmanka/Gdańsk.
 67. Zieliński S. 2018. (mscr.). Raport z inwentaryzacji terenowej wykonanej pod kątem występowania gatunków i siedlisk cennych przyrodniczo, w tym chronionych prawem europejskim i/lub polskim na potrzeby analiz do planowanej inwestycji budowy budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 738/6 w miejscowości Hel, gmina Hel. na zlecenie Pro-Eko Tomasz Skarżyński, Rotmanka/Gdańsk.
 68. Zieliński S. 2018. (mscr.). Raport z obserwacji terenowych wykonanych pod kątem występowania cennych przyrodniczo gatunków owadów na przebiegu drogi Kąpino - Sławutowo - Celbowo w Puszczy Darżlubskiej. Rotmanka/Gdańsk.
 69. Zieliński S. 2018. (mscr.). Zestawienie i uzupełnienie wiedzy o owadach (Insecta) występujących na odcinku Szemud - Gdynia projektowanej drogi ekspresowej S6 Trójmiasto-Lębork. na zlecenie Przyrodnicy24 Rydzkowski i Kośmicki Sp. J., Rotmanka/Gdańsk.
 70. Zieliński S. 2018. (mscr.). Zestawienie i uzupełnienie wiedzy o owadach (Insecta) występujących na odcinku Luzino - Szemud projektowanej drogi ekspresowej S6 Trójmiasto-Lębork. na zlecenie Przyrodnicy24 Rydzkowski i Kośmicki Sp. J., Rotmanka/Gdańsk.
 71. Zieliński S. 2018. (mscr.). Zestawienie i uzupełnienie wiedzy o owadach (Insecta) występujących na odcinku Bożepole Wielkie - Luzino projektowanej drogi ekspresowej S6 Trójmiasto-Lębork. na zlecenie Przyrodnicy24 Rydzkowski i Kośmicki Sp. J., Rotmanka/Gdańsk.
 72. Janowski P., Zieliński S., Ciechanowski M., Wikar Z. 2018. (mscr.). Inwentaryzacja zoologiczna do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Stary Barkoczyn II" metodą odkrywkową, gmina Nowa Karczma, pow. kościerski, województwo pomorskie. na zlecenie Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda, Gdynia.
 73. Zieliński S. 2018. (mscr). Inwentaryzacja, opis i kartowanie ekosystemów w granicach Obszarów Chronionego Krajobrazu w województwie pomorskim: OChK Doliny Liwy oraz Morawskiego OChK dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. na zlecenie Pomorskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Rotmanka/Gdańsk.
 74. Zieliński S. 2019. (mscr). Inwentaryzacja, identyfikacja i kartowanie ekosystemów w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na południe od Lęborka (województwo pomorskie) dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. na zlecenie Pomorskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Rotmanka/Gdańsk.
 75. Zieliński S. 2019. (mscr.). Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza bezkręgowców oraz szczególnie cennych obszarów ich występowania w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Materiały do planu ochrony TPK wykonywanego przez Klub Przyrodników. Rotmanka/Świebodzin.
 76. Zieliński S. 2019. Raport z obserwacji terenowych wykonanych pod kątem sporządzenia wstępnej listy gatunków owadów (Insecta) oraz incydentalnie innych gatunków bezkręgowców i wskazania elementów szczególnie cennych przyrodniczo w rezerwacie przyrody „Borkowskie Wąwozy”. na zlecenie Klubu Przyrodników, Rotmanka.
 77. Zieliński S. 2020. (mscr.). Przyczynek do poszerzenia wiedzy o owadach (Insecta) występujących w rejonie wsi Pogorzelice i Darżno (powiat lęborski województwo pomorskie) w pasie projektowanej drogi ekspresowej S6 Trójmiasto-Lębork-Słupsk. Rotmanka.
 78. Zieliński S. 2020. (mscr.). Materiały do poznania i dokumentacji występowania owadów w okolicy przysiółka Trątkownica Gmina Somonino województwo pomorskie, rejon tzw. Wąwozu Trątkownickiego, fragmentu Doliny Raduni na wysokości przysiółka Trątkownica oraz parku w Wyczechowie. w ramach warsztatów przyrodniczych Bioblitz, na zlecenie Gminy Somonino, Trątkownica/Rotmanka.
 79. Zieliński S. 2020. (mscr). Weryfikacja pokrycia terenu oraz wydzielenie i charakterystyka typów ekosystemów wraz ze wskazaniem wydzieleń najcenniejszych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym Obszarów Chronionego Krajobrazu Środkowożuławskiego i Białej Góry (część zachodnia) ponadto Żuław Gdańskich i Wyspy Sobieszewskiej (części wschodnie) oraz terenów niechornionych w zasięgu międzywala Wisły z buforem 200m dla potrzeb weryfikacji stanu i zagrożeń środowiska naturalnego. na zlecenie Pomorskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Rotmanka/Gdańsk.
 80. Zieliński S. 2020. (mscr.). Bezkręgowce lądowe Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – listy gatunków w tym szczególnie przyrodniczo interesujących, zagrożenia, propozycje ochronne. Materiały robocze do operatu ochrony zwierząt NPK wykonywanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, Rotmanka/Warszawa.
 81. Zieliński S. 2020. (mscr.). Inwentaryzacja i waloryzacja bezkręgowców na obszarze pasa planowanej budowy gazociągu Kolnik – Gdańsk wraz z przyłączeniami. na zlecenie alterECO, Rotmanka/Gdańsk.
 82. Zieliński S. 2020. (mscr.). Materiały do poznania owadów (Insecta) terenu projektowanej eksploatacji złoża Częstkowo A i B na terenie działek nr 155, 153, 164, 77/4, 163, 77/6, 168, 169 wraz z określeniem wpływu eksploatacji na faunę owadów w zakresie potrzebnym do raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji. Raport z badań pilotażowych. na zlecenie Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda, Rotmanka/Gdynia.
 83. Zieliński S. 2020. (mscr.). Opinia dotycząca bezkręgowców dla drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Aleja Lipowa w Redzie. na zlecenie TRIBIO Sp. z o.o. z Gdyni, Rotmanka.
 84. Zieliński S. 2020. (mscr.). Ekspertyza dotycząca wpływu usunięcia odrostów przy szyjach korzeniowych drzew na stan zdrowotny drzew oraz na warunki siedliskowe gatunków prawnie chronionych, występujących w grupowym pomniku przyrody aleja lipowa o numerze 1045 Leźno-Pępowo. na zlecenie TRIBIO Sp. z o.o. z Gdyni, Rotmanka.
 85. Zieliński S. (mscr). 2020. Materiały z inwentaryzacji zasobów biotycznych do raportu o oddziaływaniu przyłącza Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power na środowisko. Bezkręgowce. na zlecenie alterECO Edukacja i Ekspertyzy Przyrodnicze, Gdańsk/Rotmanka.
 86. Zieliński S. (mscr.). 2021. Raport z rozpoznania entomologicznego alei przydrożnej drogi powiatowej nr 1046C na odcinku Laskowice-Krąplewice ze szczególnym uwzględnieniem występowania pachnicy dębowej Osmoderma eremita Scopoli, 1763. na zlecenie Fundacji Dzika Polska, Teremiski/Rotmanka.
 87. Zieliński S. 2021. (mscr.). Materiały do poznania i dokumentacji występowania owadów w okolicy Rybaki-Rąty Gmina Somonino województwo pomorskie, w ramach warsztatów przyrodniczych Bioblitz, na zlecenie Gminy Somonino, Trątkownica/Rotmanka.
 88. Zieliński S. (mscr.). 2021. Materiały do opracowania planu ochrony rezerwatu przyrody "Zajęcze Wzgórze" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Wybrane grupy bezkręgowców. na zlecenie Klubu Przyrodników, Rotmanka/Świebodzin.
 89. Zieliński S. (mscr.). 2021. Fauna wybranych grup bezkręgowców projektowanego rezerwatu przyrody "Lasy Sopockie". na zlecenie Klubu Przyrodników, Rotmanka/Świebodzin.
 90. Zieliński S. (mscr.). 2021. Raport z aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej entomofauny wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na owady na odcinku Chwaszczyno - Otomino Górne Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. na zlecenie Przyrodnicy 24 Sp. J. Rydzkowski i Kośmicki, Rotmanka/Toruń.
 91. Zieliński S. (mscr.). 2023. Raport ze społeczno-przyrodniczego pilotażowego audytu fragmentu ekosystemu lasu ujętego w granice oddziału/pododdziału 237l w administracji Nadleśnictwa Gdańsk leśnictwo Sopot (RDLP w Gdańsku) na obszarze przylegającym do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy ul. Bernadowskiej w Gdyni. praca społeczna, Sopot/Gdynia, 11-15 luty 2023 r.
 92. Zieliński S. 2022/23. Raport z prac do poznania bezkręgowców rezerwatu przyrody "Stare Modrzewie" koło Kartuz. Materiały do planu ochrony rezerwatu. na zlecenie Klubu Przyrodników, Rotmanka.
 93. Zieliński S. 2023. Owady (Insecta) w okolicy bazy kontenerowej w Porcie Gdańskim. na zlecenie Pro Digital Consulting & Solutions w Gdyni. Gdańsk/Rotmanka.
 94. Zieliński S. 2023. Materiały do Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody Wiązy Reskie. Bezkręgowce. na zlecenie Klubu Przyrodników. Rotmanka/Owczary.
 95. Zieliński S. 2023. Materiały do Planu Ochrony Rezerwatu Przyrody Wapienny Las. Bezkręgowce. na zlecenie Klubu Przyrodników. Rotmanka/Owczary.
 96. Zieliński S. 2023. Wstępne materiały do poszerzenia wiedzy o bezkręgowcach rezerwatów przyrody: Jodły Karnieszewickie, Wydmy między Dźwirzynem a Grzybowem, Klif w Łukęcinie, Klif w Dziwnówku, Bór Samliński im. Henryka Zięciaka, Cisy Boleszkowickie, Dolina Pięciu Jezior w województwie zachodniopomorskim. na zlecenie Klubu Przyrodników, Rotmanka/Owczary.
 97. Zieliński S., Wilga M. S. 2023. Koncepcja przebiegu granic proponowanego rezerwatu przyrody "Lasy Oliwskie". zamawiający: Urząd Miasta w Gdańsku, zleceniodawca: Klub Przyrodników, Gdańsk.
 98. Zieliński S. 2024. Raport z badań owadów (Insecta) w dzielnicach Gdańska: Stogi, Górki Zachodnie i Krakowiec.  na zlecenie PKE Okręg Pomorski, Gdańsk/Rotmanka.