Serwis Pracowni Przyrodniczej był odwiedzony: 33265 razy.

Łącznie prezentujemy: 2441 zdjęć!

Zapraszam do lektury zasobów strony i zachęcam do podjęcia współpracy.

Naszym wspólnym celem - dobro przyrody. Chcąc to osiągnąć staramy się funkcjonować wg zasad 10 (+ kolejne):

 1. Nie wartościujemy gatunków na "lepsze" i "gorsze", "szkodliwe" i "pożyteczne".
 2. Nie przedkładamy rozwoju gospodarczego nad poszanowanie przyrody.
 3. Pamiętamy o złożoności świata przyrody, jednak nie zamartwiamy się tym faktem.
 4. Uczymy się rozpoznawać jak najwięcej gatunków i ekosystemów.
 5. Pamiętamy o niepoznanym - nie wyrokujemy od razu, że jakieś miejsce, obszar jest mało wartościowe przyrodniczo.
 6. Uczymy się powiązywać dany typ środowiska z możliwością występowania szczególnie cennych przyrodniczo gatunków.
 7. Pielęgnujemy cnotę wrażliwości - widząc uśmiercone stworzenie nie myślimy tylko o prawach selekcji czy doboru naturalnego.
 8. Pamiętamy, że wymieranie gatunków na Ziemi jest procesem naturalnym i że przyrodnikom chodzi o to, aby człowiek tego wymierania swoją działalnością nie przyśpieszał.
 9. Szanujemy każdy przejaw życia.
 10. Pamiętamy, że przyroda poradzi sobie bez człowieka; on bez niej - nie.
 11. 12, 13 .........
  Strona główna | Aktualności | Oferta | Firma | Opracowania | Galeria | Polecam | Kontakt .  
  Mikrobiotop Pracownia Przyrodnicza
tel. kom. 661-604-852
e-mail: zielez@wp.pl
http://www.mikrobiotop.pl

Realizacja: 4mpproject.pl.