Przeskocz do treści

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe

 1. Szmytkowski G., Zieliński S. 1991. Jak zagospodarować część lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Aura, 9: 17.
 2. Garbalewski A., Zieliński S. 1993. O potrzebie tworzenia małych pracowni naukowo-badawczych w parkach krajobrazowych. Parki Narodowe, 3: 14.
 3. Garbalewski A., Szmytkowski G., Zieliński S. 1993. Zagadnienia ochrony Lasów Mirachowskich. Chrońmy Przyr. Ojcz., 1: 39-53.
 4. Zieliński S. 1994. Projekt działalności dotyczącej dydaktyki Trójmiejskiego, Kaszubskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. [W]: L. Lubczyński, A. Antczak (red.). Ochrona Parków Narodowych, Krajowy Zarząd Parków Narodowych, Warszawa.
 5. Zieliński S. 1994. O potrzebie powoływania służb badawczo-ochroniarskich (pracowni naukowo-badawczych) w parkach krajobrazowych. Przegląd Przyr. 3-4: 95-98.
 6. Zieliński S. 1995. Ochrona oraz kształtowanie fitocenoz sposobem na zachowanie zróżnicowanej fauny – w oparciu o wstępne wyniki badań nad kózkowatymi (Coleoptera, Cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Kaszubski Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Kartuzy). Przegląd Przyr. 3-4: 81-92.
 7. Zieliński S. 1996. Przyczynek do sposobów ochrony kózkowatych w Polsce. Przegląd Leśn. 4: 16.
 8. Zieliński S. 1997. Znaczenie opuszczonych siedlisk ludzkich dla kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Przegląd Przyr. 1-2: 175-186.
 9. Zieliński S. 1997. Ocena biotopów oraz typowanie gatunków lokalnie cennych jako jeden z celów badań faunistycznych na przykładzie analizy kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich (Pojezierze Kaszubskie, Kaszubski Park Krajobrazowy). Przegląd Przyr. 3: 85-91.
 10. Zieliński S. 1997. Jałowiec pospolity, Juniperus communis L., interesująca roślina żywicielska larw Stenurella melanura (L.) (Coleoptera: Cerambycidae). Przegląd Zool. 3-4: 251-255.
 11. Zieliński S. 1998. Występowanie Anoplodera sexguttata (Fabr.) (Coleoptera: Cerambycidae) wskaźnikiem potrzeby wzmożenia ochrony starodrzewi Rynny Potęgowskiej w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Przegląd Przyr. 1-2: 21-29.
 12. Kowalczyk J. K., Zieliński S. 1998. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ostoją interesującej entomofauny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 86-89.
 13. Kowalczyk J. K., Zieliński S. 1998. Interesująca entomofauna rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 62-64.
 14. Zieliński S., Graczyk D. 1998. Czereśnia Cerasus avium (L.) Moench – nowa roślina żywicielska larw ostrokrywki Oxymirus cursor (L.) (Coleoptera; Cerambycidae). Przegląd Zool. 1: 79-80.
 15. Wilga M. S., Zieliński S. 1998. Nowe stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. na Pojezierzu Kaszubskim oraz ochrona gatunku w regionie gdańskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 5: 73-76.
 16. Zielińska I., Zieliński L., Zieliński S. 1998. Trzy odmiany barwne żmii zygzakowatej Vipera berus w Lasach Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Przegląd Przyr. 3: 117-118.
 17. Zieliński S., Zielińska I. 1999. Nowe stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Polesiu Lubelskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 106-107.
 18. Garbalewski A., Zieliński S. 1999. O lokalnym podejściu do ochrony pomnikowej drzew i krzewów. Biuletyn Lubuskiego Klubu Przyrodników „Bociek”.2: 4-6.
 19. Zieliński S. 1999. Nietypowy sposób żerowania larw rębacza szarego Rhagium mordax (De Geer) (Coleoptera: Cerambycidae) w drewnie brzozy omszonej Betula pubescens Ehrh. oraz nowe rośliny żywicielskie larw tego gatunku. Przegląd Zool., 1-2: 121-124.
 20. Zieliński S. 2000. O mrówkach nieco inaczej. Przegląd Leśn., 10: 21.
 21. Zieliński S., Kowalczyk J. K. 2000. Stwierdzenie występowania łucznika Stenocorus meridianus L. (Coleoptera: Cerambycidae) w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym a niedostatki holistycznego spojrzenia na przyrodę w regionie gdańskim. Przegląd Przyr., 4: 97-99.
 22. Zieliński S., Zielińska I. 2001. Kolejne dane o stanowisku tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Polesiu Lubelskim. Chrońmy Przyr. Ojcz., 57, 1: 107.
 23. Wilga M. S., Zieliński S. 2001. Jaśkowy Las nie obroni się sam. Pismo Politechniki Gdańskiej, 4: 39-42.
 24. Zieliński S. 2001. Wstępna analiza fauny kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) Drawieńskiego Parku Narodowego. Przegląd Przyr., 1-2: 39-60.
 25. Zieliński S. 2001. Fauna. W: J. T. Czochański (red.). Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk: 92-97.
 26. Buliński M., Czochański J. T., Zieliński S. 2001. Procesy w środowisku przyrodniczym. W: J. T. Czochański (red.). Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego, Gdańsk: 110-120.
 27. Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 5: 5-25.
 28. Zieliński S. 2001. Znaczenie kompleksowych badań ekologicznych nad kózkowatymi (Coleoptera: Cerambycidae) dla ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w Polsce. Przegląd Przyr., 3-4: 121-131.
 29. Zieliński S. 2001. Co przyrodzie po pracowniach naukowych przy parkach krajobrazowych - Przegląd Przyr., 3-4: 133-139.
 30. Zieliński S. 2002. Czy mrówki ograniczają różnorodność życia - Puszcza Kampinoska, 3: 1-2.
 31. Zieliński S. 2002. Kózkowate. Monografie Przyrodnicze, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 32. Zieliński S., Lewiński W. 2003. Zarys ekologii. Z elementami ochrony środowiska i ochrony przyrody. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia.
 33. Zieliński S., Graczyk D. 2003. Jemioła pospolita Viscum album L. – nowa roślina żywicielska larw Oplosia fennica (Payk.) (Coleoptera: Cerambycidae). Przegląd Przyr., 1-2: 174-175.
 34. Zieliński S. 2003. Materiały do poznania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) obiektów chronionych Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza na tle zagadnień roli obumierającego i martwego drewna w ekosystemach leśnych oraz innych jednostkach ekologicznych. Przegląd Przyr., 3-4: 91-107.
 35. Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.) 2004. Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica, vol. 4, 5-138.
 36. Zieliński S. 2004. Kózkowate. W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.) Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica, vol. 4, 68-80.
 37. Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Zieliński S. 2004. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.) Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica, vol. 4, 90-97.
 38. Zieliński S. 2004. Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 8: 49-104.
 39. Zieliński S., Zieliński M., Zieliński L. 2005. Stwierdzenie Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1761) (Coleoptera: Rhipiporidae) w Gdańsku. Przegląd Przyr., 3-4: 170.
 40. Zieliński S., Graczyk D. 2005. Nowe stanowiska obwężyna lśniącego Stenostola dubia (Laich.) (Coleoptera: Cerambycidae) na północy Polski i potrzeba ich ochrony. Przegląd Przyr., 3-4: 171-173.
 41. Zielińska I., Zieliński M., Zieliński S. 2005. Obserwacja zimorodka Alcedo atthis L. w Gdańsku. Przegląd Przyr., 3-4: 183.
 42. Buliński M., Ciechanowski M., Czochański J., Zieliński S. 2006. Walory przyrodnicze Trójmiejskiego Obszaru Metropolitalnego i ich ochrona. Studia przyrodniczo-krajobrazowe Województwa Pomorskiego. Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk, s.11-133 + mapy i zdjęcia.
 43. Zieliński S. 2009. Chrząszcze kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae). W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 206-217.
 44. Ciechanowski M., Buczyński P., Dominiak P., Gosik R., Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Leśniewska M., Olejniczak I., Oleksa A., Rozwałka R., Staniec B., Zieliński S. 2009. Grupy bezkręgowców nie objęte szczegółowymi badaniami. W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 217-236.
 45. Herbich J., Herbichowa M., Kukwa M., Ciechanowski M., Buczyński P., Zieliński S. 2009. Ochrona przyrody. Przedmioty ochrony i cele ochrony. W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 311-314.
 46. Herbich J., Herbichowa M., Herbich P., Buczyński P., Zieliński S., Jakubas D., Ciechanowski M. 2009. Ochrona przyrody żywej. Ogólne cele i zasady ochrony. W: Herbich J., Ciechanowski M. (red.). Przyroda rezerwatów Kurze Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu Kaszubskim. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 354-361.
 47. Wilga M.S., Zieliński S. 2011. Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska. Fundacja Karrenwall, Gdańsk.
 48. Zieliński S. 2011. Bezkręgowce jeziora Rzuno - przyczynek do poznania. Biuletyn Dziemiańskie Rzuno - Wspólna Sprawa kwiecień - wrzesień 2011 r. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dziemiany.
 49. Gutowski J. M., Zieliński S., Biwo T. 2011. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Romincka Forest. Nature Journal, Opole Scientific Society, 44: 145-171.
 50. Ciechanowski M., Machnikowski W., Wantoch-Rekowski M., Wilga M. S., Zieliński S. 2012. Sopot Zielone Miasto. Urząd Miasta Sopot, Sopot.
 51. Ciechanowski M., Machnikowski W., Wantoch-Rekowski M., Wilga M. S., Zieliński S. 2012. Wykaz gatunków grzybów wielkoowocnikowych stwierdzonych dotąd w granicach miasta Sopotu. Urząd Miasta Sopot, Sopot.
 52. Ciechanowski M., Zieliński S. 2012. Wybrane grupy bezkręgowców. Bezkręgowce lądowe. W: J. Herbich, M. Herbichowa (red.). Przyroda rezerwatu Białogóra. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego., Gdańsk, s. 129-140.
 53. Gutowski J. M., Bobiec A., Jaroszewicz B., Niedziałkowski K., Zieliński S. 2014-2015. Wybrane problemy w ochronie przyrody w Polsce i proponowane kierunki zmian. Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 5-6, s. 39-53, Kraków.
 54. Zieliński S., Jujka Z. 2015. Mała książeczka o owadach. Via Mercatorum, Rotmanka-Gdańsk.
 55. Sikora A., Zieliński S., Giłka W. 2015. Rozpucz lepiężnikowiec Liparus glabrirostris (Coleoptera: Curculionidae) na północy Polski - występowanie i propozycje ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (5): 388-395.
 56. Zieliński S., Pawlaczyk P. 2016. Rezerwat Jezioro Łubówko w Puszczy Drawskiej po 25 latach ochrony: martwe drewno, mikrosiedliska nadrzewne i przyczynek do poznania fauny chrząszczy saproksylicznych. Przegląd Przyr., 4: 82-97.
 57. Zieliński S. 2018. Motyle dzienne Gdyni - atlas rozmieszczenia. recenzja. Wyd. Studio FM Elżbieta Deja, Gdynia, Przegl. Przyr., 3: 124-125.
 58. Zieliński S., Kruczyński Z. 2020. Ptaki, łanie, sarny, dziki ... ołów i ludzie. W: D. Probucka (red.). Etyczne potępienie myślistwa. Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu. TAiWPN Uniwersitas, Kraków, s. 243-255.
 59. Zieliński S. 2021. Marcowe byczniki. Biuletyn Klubu Przyrodników Bociek, Świebodzin, 1: 22-25.
 60. Zieliński S., Wilga M. S., Kochańczyk M., Wołosz B., Kruczyński Z. 2022. O ten las za daleko ! Rozrachunek społeczny postępowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Wyd. Arche, Sopot, ss. 368.