Przeskocz do treści

Wykładanie koszy 2012 Lipinki Schodno

W dniach 7 i 8 marca br. przeprowadzona została tradycyjna już akcja wykładania w trzcinowiskach zbiorników wodnych koszy wiklinowych do zasiedlenia przez ptaki wodno-błotne. Tegoroczne działania miały miejsce w Borach Tucholskich - w okolicach wsi Lipinki k/Osia oraz miejscowości Schodno k/Kościerzyny.

W dniu 7 marca odwiedziliśmy, tj. emerytowany Proboszcz z Lipinek Ksiądz Misjonarz Stefan Graś oraz piszący te słowa, 4 obiekty, w trzech pozostały kosze. Wykaz szczegółowy: rozlewiska przy Płochocinie - wyłożono 2 kosze, Jezioro Płochocin - nie wyłożono (brak gęstych trzcinowisk), zbiornik Borowy Młyn na Mątawie - 1 kosz, Jezioro Rybno Małe - 1 kosz.

"Kropką nad i" tego dnia akcji była obserwacja przelotu kilku kluczy (około dwustu osobników) najprawdopodobniej bernikli kanadyjskich, z których jedna uświetniła "pamiątką" szybę naszego samochodu (patrz fotka). Z ciekawostek: w lesie pozostała (dla saren, jak żartował mój Wujek Ksiądz) kolejna para moich okularów.

Dzień później, wraz z Nauczycielami (Iwoną Chojnacką, Piotrem Kurpiewskim i Januszem Żurawskim) oraz Uczniami klasy Ia Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni, wyłożyliśmy 4 kosze w trzcinowiskach zachodniej i północno-zachodniej części Jeziora Schodno. Było sporo emocji i zaangażowania Młodzieży.Wspomniane gęsie odchody przyjechały na szybie mojej "Audicy" do Schodna - posłużyły jako ilustracja do przedstawienia młodzieży dygresji nt. roli przypadku w przemieszczaniu się materii w układach przyrodniczych i poza nimi.

Sławomir Zieliński

 

Zapraszamy do fotorelacji dostępnej tutaj.

PS:
O akcji "Kaczki dla dzieci, nie dla myśliwych" czytaj także w relacji na stronie internetowej Szkoły. Relacja pt.: "Przedwiośnie w Zielonej Szkole w Schodnie" na:
http://www.gim11gdynia.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=62